Đông Chu Liệt Quốc - Thời Chiến Quốc - Tập 20: Pháp Chương chạy nạn tới nước Cử

Your video will begin in 10
Skip ad (3)

9 Views
Published
Nói về nước Tề năm 285 TCN sau khi bị các nước chư hầu Yên, Ngụy, Tần, Triệu và Hàn tấn công, Tề Mẫn vương phải bỏ chạy. Thái tử Pháp Chương chạy theo vua cha bôn ba, sau cùng trở lại đất Cử. Tướng Sở là Náo Xỉ được Sở Khoảnh Tương vương cử cầm quân sang cứu Tề, được Mẫn vương phong làm tướng nhưng lại phản Tề Mẫn vương, giết chết Mẫn vương.

Vua cha bị giết khiến Thái tử Pháp Chương phải cùng mẹ bỏ trốn và thay tên họ ở nước Cử. Ông trốn trong nhà quan Thái sử Kiểu. Con gái quan thái sử thấy Điền Pháp Chương dung mạo khác thường, đem lòng yêu và hai người quan hệ tình cảm với nhau.

Năm 283 TCN, đại phu Công Tôn Giả giết chết Náo Xỉ, cùng người ở thành Cử tìm thái tử Điền Pháp Chương lập làm vua, tức Tề Tương vương, cùng nhau giữ thành Cử để chống quân Yên.

Cùng lúc đó, quân Yên chuyển hướng sang đánh thành Tức Mặc. Quan đại phu trấn thủ ở Tức Mặc ra giao chiến bị thua và chết. Người trong thành thấy Điền Đan có mẹo chặt trục xe để chạy thoát, biết ông là người mưu trí, bèn cùng nhau tiến cử Điền Đan làm quan giữ thành để chống lại quân Yên.

Nhạc Nghị trong một năm mà vẫn không đánh nổi thành Tức Mặc, bèn thay đổi phương pháp, ra lệnh rút lui khỏi thành, xây chiến lũy và tìm cách lấy lòng dân trong thành. Ông dự đoán rằng nếu làm thế thì trong ba năm sẽ hạ được thành.
Category
Film & Animation
Be the first to comment