CHIẾN QUỐC TỨ CÔNG TỬ Vang Danh Bậc Nhất Trong Cổ Sử Trung Hoa, Khiến Cả Thế Giới Cũng Phải Quỳ Gối

Your video will begin in 10
Skip ad (3)

4 Views
Published
CHIẾN QUỐC TỨ CÔNG TỬ Vang Danh Bậc Nhất Trong Cổ Sử Trung Hoa, Khiến Cả Thế Giới Cũng Phải Quỳ Gối
Nội dung: Giai đoạn lịch sử Xuân Thu Chiến Quốc của Trung Hoa là thời kỳ chứng kiến sự mở rộng to lớn về văn hóa, tri thức. Vào cuối
thời kỳ này, Tần quốc ngày càng hùng mạnh, các nước chư hầu, quý tộc vì muốn cứu vãn sự suy sụp đất nước nên đã tận tâm tận lực gây dựng và phát triển nhân tài. Họ ra sức chiêu hiền đãi sĩ, bồi dưỡng trí thức. Đây cũng chính là điều kiện thuận lợi để rất nhiều nhà quân sự tài ba, nhà tư tưởng lỗi lạc của Trung Hoa xuất hiện trong thời kỳ này.

--------------------------------------
Category
Film & Animation
Be the first to comment