Thằng Côn - Truyện dài của Duyên Anh

Duyên Anh bắt đầu sự nghiệp văn chương và nổi tiếng ngay với tác phẩm đầu tay Hoa Thiên Lý. Tiếp theo đó là một loạt Thằng Côn, Thằng Vũ, Con Thúy.... viết về những kỷ niệm ấu thơ tại miền quê Bắc Việt, giọng văn tha thiết, nhẹ nhàng và tình cảm. Gần như có hai con người đối lập trong ông. Một Duyên Anh nhà văn có lối

viết nhẹ nhàng, trong sáng, mơ mộng, đầy ấp tình người. Và một Duyên

Anh nhà báo ngổ ngáo, tai tiếng, lắm kẻ thù với những bài viết sống

sượng và cay độc. Ông được đánh giá là một nhà văn, nhà báo có chỗ đứng cao trong văn học

nghệ thuật Việt Nam, sức sáng tạo dồi dào: 34 năm cầm bút với 101 tác

phẩm.

---

This episode is sponsored by

· Anchor: The easiest way to make a podcast.

https://anchor.fm/app

Support this podcast: https://anchor.fm/trochuyendemkhuya/support

Be the first to comment

Related Articles

Latest Articles

Most Popular