Search Results: tu-truyen

  • Tự Truyện: Đèn Cù #1 Quyển I của Trần Đĩnh

    Tác giả Đèn Cù, Trần Đĩnh, là nhà báo kỳ cựu của tờ Sự Thật từ  những ngày đầu tiên khi báo này thành lập do Trường Chinh làm Tổng biên  tập. Ông sinh năm 1930 và tham gia Việt Minh vào năm 1946 tức lúc mới 16  tuổi, Trần Đĩnh thuộc lớp đảng viên tiên phong gia nhập đảng cộng sản  Việt Nam từ năm 1948. Ông là người chấp bút tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí  Minh, chấp bút những tự truyện của nhiều nhân vật như Phạm Hùng, Lê Văn  Lương, Bùi Lâm, Nguyễn Đức Thuận.

    Do làm việc trong một cơ quan báo chí cao nhất của Đảng, ông có cơ hội  gặp gỡ hầu hết các khuôn mặt của chế độ từ Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê  Duẩn, tới Lê Đức Thọ, Hoàng Tùng, Đỗ Mười… và những quan hệ này đã giúp  ông sớm nhận ra khuôn mặt thật phía sau chiếc mặt nạ của các chóp bu  cộng sản.

    Read more

Latest Articles

Most Popular